Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Tài nguyên điện tử 1

  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
Vào học bài ôn tập học kỳ II (Hóa học 12)
Các em làm các bài tập theo đường dẫn đính kèm
Ngày cập nhật: 21/04/2020
vào học bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải (Địa lí 10)
Các em click vào liên kết để học, nắm nội dung kiến thức, đồng thời có thể tham khảo qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
Ngày cập nhật: 21/04/2020
Vào học bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền Bắc giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) (Lịch sử 12)
Các em click vào liên kết để vào học, năm những nội dung chính. Có thể tham khảo qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học bài Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Sinh học 12)
Các em click vào liên kết để vào học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học tiết 27. Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản (Công nghệ 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học tiết 39. Phương trình đường thẳng (Hình học 12)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học Tiết 31: BÀI TẬP HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (Hình học 11)
Các em click vào liên kết để vào học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học tiết 66: Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt (Ngữ văn 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao.
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học Unit 12: Music _Reading (Tiếng Anh 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.
Ngày cập nhật: 20/04/2020
Vào học Bài sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh học 11
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao.
Ngày cập nhật: 18/04/2020
Vào học Tiết 45. Bài tập về Động năng, Thế năng, Cơ năng. - Vật lỳ lớp 10
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao.
Ngày cập nhật: 18/04/2020
Vào học Bài 18. Các công cụ trợ giúp soạn thảo (Tin học lớp 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao.
Ngày cập nhật: 18/04/2020
Vào học Bài 11 (Tiết 1) Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - GDCD lớp 10
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Bài 8 (Tiết 2) Pháp luật với sự phát triển của công dân - GDCD lớp 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Bài 12. Kiểu xâu - Tin học lớp 11
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Tiết 47. Tự cảm - Vật lý 11
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Bài 25. Sinh trưởng của sinh vật - Sinh học lớp 10
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học UNIT 11: SOURCES OF ENERGY - LESSON: READING - Tiếng Anh lớp 11
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Bài Nhận biết một số chất vô cơ - Hóa học lớp 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020
Vào học Tiết 28. Phương trình đường thẳng - Hình học lớp 10
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng; đọc, ghi nhớ kiến thức và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy Cô giao
Ngày cập nhật: 17/04/2020

Liên hệ - Góp ý

cung nhau lam
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại:0510.3862498 Email : dtntquangnam@gmail.com
Họ và tên  
Địa chỉ
Điện thoại    
Email    
Chủ đề  
Nội dung  
Mã xác nhận
 
 

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)