Mode:         

Kế hoạch giáo dục, đề kiểm tra học kỳ

  Tìm kiếm:
STT
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 3029 items in 152 pages
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 35
Ngày cập nhật: 27/05/2023
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 34
Ngày cập nhật: 27/05/2023
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 32
Ngày cập nhật: 27/05/2023
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 31
Ngày cập nhật: 27/05/2023
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 11
KHBD TỰ CHỌN ANH 11, HỌC KỲ II
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 11
TEST CORRECTION, PERIOD 105
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 11
REVISION, PERIOD 99-103
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 12
KHBD TỰ CHỌN 12, HỌC KỲ II
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 12
TEST CORRECTION, PERIOD 140
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 12
REVISION, PERIOD 117-138
Ngày cập nhật: 27/05/2023
ĐỀ THAM KHẢO TNTHPT 2023 - MÔN TOÁN
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4
Ngày cập nhật: 27/05/2023
ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 - MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ 6: TỌA ĐỘ OXYZ
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KHBD môn Lịch sử 10
Kế hoạch bài dạy LS 10
Ngày cập nhật: 27/05/2023
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM LỚP 10/4
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC LỚP 10/4
Ngày cập nhật: 27/05/2023
ĐỀ THAM KHẢO TNTHPT 2023 - MÔN TOÁN
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3
Ngày cập nhật: 24/05/2023
ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 - MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ 5: TỔ HỢP- XÁC SUẤT- DÃY SỐ
Ngày cập nhật: 24/05/2023
ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 - MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ 4: MẶT TRÒN XOAY, MẶT NÓN, TRỤ, CẦU
Ngày cập nhật: 24/05/2023
ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 - MÔN TOÁN
CHUYÊN ĐỀ 4: MẶT TRÒN XOAY, MẶT NÓN, TRỤ, CẦU.
Ngày cập nhật: 24/05/2023
ĐỀ THAM KHẢO TNTHPT 2023 - MÔN TOÁN
ĐỀ THAM KHẢO 02
Ngày cập nhật: 20/05/2023

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)