Mode:         

Hồ sơ điện tử

  Tìm kiếm:
STT
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1007 items in 51 pages
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10/5
SHL Tuần 7
Ngày cập nhật: 23/10/2021
KH bài dạy môn sinh 11
Bài 17. Hô hấp ở động vật
Ngày cập nhật: 23/10/2021
KH bài dạy môn sinh 11
Bài 18. Tuần hoàn máu (t!)
Ngày cập nhật: 23/10/2021
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 7
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH 11
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH 10
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHBD ANH 10
GIÁO ÁN TỰ CHỌN ANH 10 TIẾT 6
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHBD ANH 10
GIÁO ÁN TỰ CHỌN ANH10 TIẾT 4,5
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHBD ANH 10
GIÁO ÁN TỰ CHỌN KHỐI 10 TIẾT 1,2,3,
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021-2022
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 12
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 12
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 11
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 11
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 10
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 10
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHGD BỘ MÔN LỊCH SỬ
KHGD BỘ MÔN LỊCH SỬ 10,11,12
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KH NĂM HỌC 2021-2022
KH NĂM HỌC 2021-2022 _ TỔ NGỮ VĂN _ LỊCH SỬ
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN ANH 12
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN MÔN ANH KHỐI 12
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN MÔN ANH 10/1
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC GIÁO VIÊN ANH 10/1
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHBM
KHBM NGỮ VĂN
Ngày cập nhật: 22/10/2021
KHDH
Kế hoạch dạy học cá nhân
Ngày cập nhật: 22/10/2021
Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 11
Tiết 7,8, Chủ đề 4: Ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Ngày cập nhật: 22/10/2021

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)