Mode:         

Kế hoạch giáo dục, đề kiểm tra học kỳ

  Tìm kiếm:
STT
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2419 items in 121 pages
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023
Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023
Ngày cập nhật: 29/12/2022
REVISION 116-139
REVISION 116- 139
Ngày cập nhật: 07/06/2022
REVISION 103-115
REVISION 103-115
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 16
E 12- UNIT 16
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 15
E 12- UNIT 15
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 14
E 12- UNIT 14
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 11
E 12- UNIT 11
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 13
E 12- UNIT 13
Ngày cập nhật: 07/06/2022
E 12- UNIT 12
E 12- UNIT 12
Ngày cập nhật: 07/06/2022
KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ LÝ HOÁ SINH CN
KIỂM TRA NỘI BỘ TỔ LÝ HOÁ SINH CN
Ngày cập nhật: 05/06/2022
SINH HOẠT CLB LÝ HOÁ SINH
SINH HOẠT CLB LÝ HOÁ SINH (HKII)
Ngày cập nhật: 05/06/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY HK2 LỚP 12
KẾ HOẠCH BÀI DẠY HK2 LỚP 12
Ngày cập nhật: 27/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY HK2 LỚP 11
KẾ HOẠCH BÀI DẠY HK2 LỚP 11
Ngày cập nhật: 27/05/2022
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10/5
HK HK2
Ngày cập nhật: 27/05/2022
Kế hoạch chủ nhiệm lớp 10/5
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, lớp 10/5
Ngày cập nhật: 27/05/2022
Kế hoạch bài dạy Toán 10
ĐẠI SỐ 10. TIẾT 59. ÔN TẬP CHƯƠNG V.
Ngày cập nhật: 26/05/2022
Kế hoạch bài dạy Toán 10
ĐẠI SỐ 10. TIETS 53-58. KHÁI NIỆM THỐNG KÊ.
Ngày cập nhật: 26/05/2022
Kế hoạch bài dạy Toán 10
ĐẠI SỐ 10. TIẾT 49,50,51,52. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
Ngày cập nhật: 26/05/2022
Kế hoạch bài dạy Toán 10
HÌNH HỌC 10. TIẾT 41,42,43,44. ÔN TẬP CHƯƠNG 3.
Ngày cập nhật: 26/05/2022
Kế hoạch bài dạy Toán 10
HÌNH HỌC 10. TIẾT 40. PHƯƠNG TRÌNH ELIP.
Ngày cập nhật: 26/05/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)