Mode:         

Hồ sơ điện tử

Tài nguyên điện tử
Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2418 items in 121 pages
Kế hoạch dạy học Lịch sử 11
Tiết 31, 32, 33 Ôn tập kiểm tra chung cuối hk2
Ngày cập nhật: 04/05/2022
Kế hoạch dạy học Lịch sử 10
Tiết 45, 46, 47: ÔN TẬP KIỂM TRA CHUNG CUỐI HỌC KÌ II
Ngày cập nhật: 04/05/2022
Kế hoạch dạy học khối 11
Tiết 116, 117, 118: ÔN TẬP NGỮ VĂN GIỮA HỌC KÌ II – KHỐI 11
Ngày cập nhật: 03/05/2022
Kế hoạch dạy học khối 10
Tiết 100: ÔN TẬP KIỂM TRA CHUNG CUỐI HỌC KÌ II
Ngày cập nhật: 03/05/2022
Kế hoạch dạy học khối 10
Tiết 98, 99: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC
Ngày cập nhật: 03/05/2022
Kế hoạch dạy học khối 10
Tiết 96-97: VĂN BẢN VĂN HỌC
Ngày cập nhật: 03/05/2022
Kế hoạch dạy học khối 10
Tiết 95: ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
Ngày cập nhật: 03/05/2022
Kế hoạch dạy học Lịch sử 10
Tiết PP: 44 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871
Ngày cập nhật: 02/05/2022
Kế hoạch dạy học Lịch sử 10
Tiết PP: 43 MÁC - ĂNG GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Ngày cập nhật: 02/05/2022
Kế hoạch dạy học Lịch sử 10
Tiết PP: 43 MÁC - ĂNG GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Ngày cập nhật: 02/05/2022
Kế hoạch dạy học Lịch sử 10
Tiết PP: 42 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
Ngày cập nhật: 02/05/2022
KHBD Ngữ Văn 10
Tiết 100: Ôn tập kiểm tra chung cuối học kì II
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ Văn 10
Tiết 98, 99: Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 116, 117, 118: Hướng dẫn ôn tập cuối học kì II
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 114, 115: Ôn tập phần làm văn
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiêt 112, 113: Ôn tập tiếng Việt
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 110,111: Ôn tập văn học
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 109: Tóm tắt + Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 108 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Ngày cập nhật: 28/04/2022
KHBD Ngữ văn 11
Tiết 106, 107 - Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận
Ngày cập nhật: 28/04/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)