Mode:         

Hồ sơ điện tử

Tài nguyên điện tử
Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2418 items in 121 pages
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 27
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 26
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 25
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 25
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 24
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 23
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 22
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHCN TUẦN 21
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHSHCN TUẦN 20
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KH chủ nhiệm 10/4
KHSHCN TUẦN 19
Ngày cập nhật: 18/05/2022
TU CHON 10
TU CHON 10
Ngày cập nhật: 18/05/2022
CHUYÊN ĐỀ NCCL HỌC KÌ II
CHUYÊN ĐỀ NCCL HỌC KÌ II; CÔ NHUNG
Ngày cập nhật: 18/05/2022
SHCMNCBH
SHCMNCBH LAN 8
Ngày cập nhật: 18/05/2022
SHCMNCBH
SHCMNCBH LAN 7
Ngày cập nhật: 18/05/2022
SHCMNCBH
SHCMNCBH LAN 6
Ngày cập nhật: 18/05/2022
12-Unit 13
12-Unit 13
Ngày cập nhật: 18/05/2022
12-Unit 14
12-Unit 14
Ngày cập nhật: 18/05/2022
KHBD ANH11
KHBD ANH11-UNIT 16- TIẾT 94-98
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD ANH11
KHBD ANH11 -UNIT 14-TIẾT 88-93
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD ANH11
KHBD ANH 11- UNIT 13-TIẾT 82-87
Ngày cập nhật: 17/05/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)