Mode:         

Hồ sơ điện tử

Tài nguyên điện tử
Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2418 items in 121 pages
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SHCN TUẦN 34
Ngày cập nhật: 17/05/2022
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SHCN TUÂNF 32
Ngày cập nhật: 17/05/2022
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SHCN TUẦN 31
Ngày cập nhật: 17/05/2022
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SHCN TUẦN 30
Ngày cập nhật: 17/05/2022
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
SHCN TUẦN 29
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 11
KHBD TC TIẾT 33-35
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 11
KHBD TIẾNG ANH 11 TIẾT 99-103
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 10
KHBD TỰ CHỌN TUẦN 34,35
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 10
KHBD TIẾNG ANH 10 TIẾT 105
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH 10
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾT 100-103
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 66-67-68-69
Ôn tập cuối kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 65
Ôn tập chương 7
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 63,64
Phản ứng phân hạch. Phản ứng nhiệt hạch
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 62
Bài tập phóng xạ
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 61
Phóng xạ
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 60
Bài tập
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 58,59
Tính chất và cấu tạo hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 57
Sơ lược về Laze
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 56
Bài tập mẫu nguyên tử Bo
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 55
Mẫu nguyên tử Bo
Ngày cập nhật: 17/05/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)