Mode:         

Hồ sơ điện tử

Tài nguyên điện tử
Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2418 items in 121 pages
KHBD Vật lý 12 tiết 52-53-54
Hiện tương quang điện. Hiện tượng quang phát quang
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 51
Kiểm tra giữa kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 12 tiết 50
Ôn tập kiểm tra giữa kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 46 TIN 10 MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 44 - 45 TIN 10 BTTH 7
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 43 TIN 10 ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 41-42 TIN 10 BTTH6
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 39-40 TIN 10 LÀM QUEN VỚI MS WORD
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN 10
TIẾT 37-38 TIN 10 KHÁI NIỆM VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 67,68,69
Ôn tập kiểm tra học kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 66
Thực hành
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 65
Độ ẩm không khí
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 64
Sự chuyển thể của các chất
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 62,63
Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 60,61
Chất rắn. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 60,61
Chất rắn, Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 59
Ôn tập chương 6
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 56,57,58
Cơ sở của nhiệt động lực học
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 55
Kiểm tra giữa kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 53,54
Ôn tập kiểm tra giữa kì 2
Ngày cập nhật: 17/05/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)