Mode:         

Hồ sơ điện tử

Tài nguyên điện tử
Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
  Tìm kiếm:
  STT 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2418 items in 121 pages
KHBD Vật lý 10 tiết 51,52
Bài tập chất khí
Ngày cập nhật: 17/05/2022
KHBD Vật lý 10 tiết 37-46
Các định luật bảo toàn
Ngày cập nhật: 17/05/2022
12-Unit 12
12-Unit 12
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN SINH HỌC
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN SINH HỌC (10,11,12)
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN VẬT LÍ
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN VẬT LÍ (10,11,12)
Ngày cập nhật: 16/05/2022
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN SINH HỌC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN SINH HỌC (10,11,12)
Ngày cập nhật: 16/05/2022
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN VẬT LÍ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN VẬT LÍ (10,11,12)
Ngày cập nhật: 16/05/2022
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN HÓA HỌC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN HÓA HỌC (10,11,12)
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN HOÁ HỌC
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2, MÔN HOÁ HỌC
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KH giáo dục môn học Công nghệ lớp 11
KHDH cá nhân CN 11
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KH bài dạy môn công nghệ11
GACN 11 HKII
Ngày cập nhật: 16/05/2022
KH bài dạy môn công nghệ 12
GACN 12 HKII
Ngày cập nhật: 16/05/2022
Sơ kết HKI
Sơ kết HKI
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 16
11-Unit 16
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 14
11-Unit 14
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 13
11-Unit 13
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 12
11-Unit 12
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 11
11-Unit 11
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 10
11-Unit 10
Ngày cập nhật: 15/05/2022
11-Unit 9
11-Unit 9
Ngày cập nhật: 15/05/2022

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)