Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Đảng ủy


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM
- Tổng số đảng viên: 29 đồng chí
- Tổng số chi bộ trực thuộc: 03 (Chi bộ Giáo viên, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Giáo vụ và Quản lý học sinh).
- Ban chấp hành Đảng bộ: 07 đồng chí
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2015- 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ

Chính quyền,

Đoàn thể

Điện thoại

Cơ quan

1

Trần Minh Hiệu

Bí thư,
Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy

Hiệu trưởng

3.861233

2

Lê Đức Sơn

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy

Phó hiệu trưởng

3.917298

3

Nguyễn Thị Mai

ĐUV, Phó CN UBKT, Bí thư Chi bộ Giáo viên

Tổ Ngữ văn

4

Phạm Hùng

ĐUV, Phó Ban Tuyên huấn Đảng ủy

Phó hiệu trưởng

3.929789

5

Đinh Văn Hồng

ĐUV, Phó Ban Tuyên huấn Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Giáo vụ-Quản lý học sinh

Tổ  Giáo vụ và Quản lý học sinh

3.917013

6

Tưởng Thanh Hùng

ĐUV, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng

Tổ trưởng
Tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh

3.862498

7

Nguyễn Thị Thu

ĐUV, Phó Văn phòng Đảng ủy

Chủ tịch CĐBCH Đảng bộ NK 2015-2020

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)