Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Đảng ủy


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM
- Tổng số đảng viên: 29 đồng chí
- Tổng số chi bộ trực thuộc: 03 (Chi bộ Giáo viên, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Giáo vụ và Quản lý học sinh).
- Ban chấp hành Đảng bộ: 07 đồng chí
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ

Chính quyền,

Đoàn thể

Điện thoại

Cơ quan


1


Lê Đức Sơn


Bí thư


Hiệu trưởng


02353.861.233


2


Phạm Hùng


Phó BT Đảng ủy,
 
Chủ nhiệm UBKT


Phó hiệu trưởng


02353.929.789


3


Trần Thị Ngọc Trường


ĐUV,
Phó Chủ nhiệm UBKT


Giáo viên, Chủ tịch HCTĐ4


Tưởng Thanh Hùng


ĐUV,
Bí thư Chi bộ Văn phòng


Phó hiệu trưởng

02353.917.298


5


Lê Thị Bích Thủy


ĐUV,
 
Bí thư Chi bộ Giáo viên


Tổ trưởng tổ CM


6


Nguyễn Thị Thu Ngọc


ĐUV,
Phó CT Công đoàn


Phó Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ CM 7


Zơ Râm Duy


ĐUV, BT chi bộ GVQLHS,
P Ban Tuyên huấn


Phó BT Đoàn TN, Tổ trưởng tổ GVQLHS

02353.917.013Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)