Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Đảng ủy


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM
- Tổng số đảng viên: 29 đồng chí
- Tổng số chi bộ trực thuộc: 03 (Chi bộ Giáo viên, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Giáo vụ và Quản lý học sinh).
- Ban chấp hành Đảng bộ: 07 đồng chí
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ

Chính quyền,

Đoàn thể

Điện thoại

Cơ quan


1


Lê Đức Sơn


Bí thư


Hiệu trưởng


02353.861233


2


Phạm Hùng


Phó Bí thư, 
Chủ nhiệm UBKT


Phó hiệu trưởng


02353.929789


3


Trần Thị Ngọc Trường


ĐUV, Phó CN UBKT, 
Bí thư Chi bộ GV-QLHS


Phó Hiệu trưởng

02353.917298


4


Tưởng Thanh Hùng


ĐUV, Bí thư Chi bộ Văn phòng


Bí thư Đoàn TN; Tổ trưởng tổ Văn phòng

02353.862498


5


Lê Thị Bích Thủy


ĐUV, 
Bí thư Chi bộ Giáo viên


Tổ trưởng tổ CM


6


Nguyễn Thị Thu Ngọc


ĐUV, Phó Bí thư chi bộ Giáo viên


Phó Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ CM 7


Zơ Râm Duy


ĐUV, Phó Bí thư chi bộ GVQLHS


Phó BT Đoàn TN, Tổ trưởng tổ GVQLHS

02353.917013Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)