Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Tài nguyên điện tử 1

  Tìm kiếm:
STT
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
REVISION FOR TEST 3 - Tiếng Anh lớp 12
Các em click vào liên kết để hoàn thành các bài tập ôn tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 11
Các em click vào liên kết để làm các bài tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Bài tập Dấu của tam thức bậc hai - Đại số lớp 10
Các em click vào liên kết để làm các bài tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Ôn tập Ngữ văn lớp 11: Xuân Diệu và Huy Cận
Các em click vào liên kết để vào ôn tập kiến thức Ngữ văn 11 và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Bài tập luyện tập Hóa học với vấn đề môi trường - Hóa học lớp 12
Các em click vào liên kết để làm các bài tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Nội dung ôn tập môn GDCD lớp 11
Các em click vào liên kết để ôn tập kiến thức môn GDCD lớp 11 và hoàn thành nhiệm vụ Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Ôn tập Bài Hai đường thẳng vuông góc - Hình học lớp 11
Các em click vào liên kết để ôn tập kiến thức Bài Hai đường thẳng vuông góc và hoàn thành nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Ôn tập môn Ngữ vắn lớp 10
Các em click vào liên kết để ôn tập kiễn thức môn Ngữ văn lớp 10
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Vào học Bài 19.: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Lịch sử 11)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Bài Lưu huỳnh (Hóa học lớp 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Bài Luyện tập Hidrrocacbon thơm - Hóa học lớp 11
Các em click vào liên kết tải học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Unit 11:sources of energy - lesson: language focus (Tiếng Anh 11)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh học lớp 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học UNIT 15-PART B: SPEAKING - Tiếng Anh 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học UNIT 15-PART A: READING - Tiếng Anh 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Tiết 14, 15. Kiểu dữ liệu tệp; thao tác với tệp (Tin học lớp 11)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Tiết ôn tập học kỳ II - Hóa học lớp 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Tiết 29. Phương trình đường thẳng (Hình học lớp 10)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Tiết 59. Hàm số liên tick )(Giải tích 11)
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020
Vào học Bài Tích phân (Tiết 3) - Giải tích 12
Các em click vào liên kết để học qua video bài giảng và hoàn thành các nhiệm vụ học tập Thầy, Cô giao
Ngày cập nhật: 25/04/2020

Giới thiệu tổ giáo vụ - quản lý học sinh

TỔ GIÁO VỤ VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH
TRƯỜNG PTDTNT TỈNH QUẢNG NAM

        Tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-DTNT ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam.

        Tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh là tổ công tác, có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, phục vụ giảng dạy, quản lý học sinh, chăm sóc sức khỏe học sinh và bảo vệ trường học. Tổ làm việc hành chánh và theo định mức lao động giáo viên kiêm nhiệm theo Quyết định số 294/QĐ-DTNT ngày 31/12/2009 của Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam:

        - Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh; công tác hồ sơ đăng ký, dự tuyển của học sinh vào các trường đào tạo theo phân cấp; tổ chức quản lý, cấp phát các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng của học sinh và giải quyết các thủ tục hồ sơ học sinh ra trường.

        - Theo dõi nền nếp giảng dạy, học tập trên lớp, tự học của học sinh; tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, vào sổ điểm, học bạ và lập hồ sơ học sinh cuối học kỳ, cuối năm, học sinh thi lại.

        - Quản lý hồ sơ cá nhân học sinh; quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ, sổ sách: Sổ điểm chính, hồ sơ tuyển sinh, thi lên lớp, thi tốt nghiệp, thi nghề, khen thưởng, kỷ luật học sinh và các loại báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng học sinh. Theo dõi, tổng hợp, phân tích kết quả học tập của học sinh giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm.

        - Tổ chức theo dõi, quản lý học sinh khép kín 24/24 giờ kể cả ngày lễ, chủ nhật và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh; tham mưu xét học bỗng học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục như: LĐSX sản xuất, lao động công ích, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và liên kết dạy nghề; tổ chức các động tham quan, ngoại khóa, giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục pháp luật và theo dõi chăm sóc sức khỏe học sinh.

        - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trường học, thường trực cổng trường; kiểm soát, xử lý tình hình mất trật tự trong khuôn viên trường; tổ chức quản lý lớp trực đêm.

DANH SÁCH CBVC

TỔ GIÁO VỤ VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH

Lê Đức Sơn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán-Tin

Điện thoại: 0905.315.493

Email: ducson64@yahoo.com

Đinh Văn Hồng

Chức vụ: BT Chi bộ

Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0988.951.189

Email: dvhong60@gmail.com

Nguyễn Thị Sự

Chức vụ: Nhân viên Giáo vụ.

Trình độ đào tạo: ĐHGDCT

Điện thoại: 0905.959.136

Email: nguyenthisu12@gmail.com

Trần Đình Tuấn

Chức vụ: Nhân viên Giáo vụ - QLHS.

Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán

Điện thoại: 0975.257.721

Email: tthung_dtnt@yahoo.com.vn

Tưởng Thanh Hùng

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh

Điện thoại: 0935.391.319

Email: tthung_dtnt@yahoo.com.vn

Đỗ Thị Ngọc Linh

Chức vụ: Nhân viên Y tế

Trình độ đào tạo: Y sĩ đa khoa

Điện thoại: 0977.992.490

Email: 

Võ Kỳ

Chức vụ: Trưởng Ban Bảo vệ

Điện thoại riêng: 01674.952.504

Điện thoại cơ quan: 05103.916.255

Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại riêng: 01262.866.281

Điện thoại cơ quan: 05103.916.255

Nguyễn Duy Phúc

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ

Điện thoại: 01655.261.236

Điện thoại cơ quan: 05103.916.255

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)