Đăng nhập

 
 

Ý kiến bạn đọc

Theo bạn, hoạt động nào sau đây cần được các nhà trường tập trung hơn trong năm học 2014-2015:

Văn bản pháp quy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 84 items in 5 pages
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
898/CT-BGDĐT-TWĐTN 27/08/2019 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020
3833/BGDĐT-GDTC 23/08/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học, năm học 2019-2020
2326/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Quảng Nam
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Quy định qui tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT
Số 2573/QĐ-UBND 19/07/2017 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức
Số 80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
Số 16/2017/TTBGDĐT 12/07/2017 Thông tư này hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số 15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ...
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Số 505/CT-BGDĐT 20/02/2017 Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
26/2016/TT-BGDDT 30/12/2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học ...
27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Số 371/KH-UBND 29/01/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam
282/BGDĐT-CTHSSV 25/01/2017 Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
02/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 Thông tư ban hành chương trình GDQP & AN trong trường THPT
09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH 30/03/2016 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/205 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống ...

Bản quyền Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ 39 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3862498 Fax:0235.3916672
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)